Варна / Право
· Адвокатски кантори [51]
· Нормативни актове [5]
· Патенти, изобретения [1]
· други [19]


Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в...

 BG   EN   http://anwalt-bg.com 

24 посещения | регистриран на 2017-08-25

Адвокатска кантора 'Петър Христов' е създадена през 2004 година. Кантората обслужва граждани и фирми във всички правни сфери. Екипът на кантората е на разположение на своите клиенти във всяка точка на страната

 BG   http://www.advokatite.biz 

74 посещения | регистриран на 2017-01-18

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

27 посещения | регистриран на 2016-04-13

Адвокатска кантора "Милушев" - Варна. Правни услуги, договорно право, облигационно право, гражданско право, регистрация на фирми.

 BG   http://mmlawyer.esy.es 

68 посещения | регистриран на 2015-07-27

Адвокатското дружество "Хорозов и партньори" практикува в областта: облигационно право, вещно право, търговско право, право на интелектуална собственост...

 BG   EN   http://horozov-lawyers.com/ 

60 посещения | регистриран на 2015-07-24

В подкрепа на българския родител, защитавайки интересите на родителите в частност на бащите, но преди всичко на децата. Основен наш приоритет е налагането на споделено родителство в България.

 BG   EN   http://www.bgfathers.org 

58 посещения | регистриран на 2015-04-30

Кантората предлага широк пакет от правни услуги, насочени към възможно най-бързото и ефективно разрешаване на проблемите на нашите клиенти.

 BG   http://www.tonchevandpartners.com 

93 посещения | регистриран на 2014-11-26

Предлага правни услуги - вещно, административно, административно-наказателно право, молби, жалби, становища, отговори, договори, възражения, консултации, процесуално представителство пред съд и административни органи, и други.

 BG   http://www.lex.bg/members/nevus/ 

73 посещения | регистриран на 2014-10-24

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право.

 BG   http://advokati-bulgaria.com 

74 посещения | регистриран на 2014-10-06

Осъществява консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други. Предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.

 BG   http://www.kochanov.url.bg 

605 посещения | регистриран на 2014-05-19

Каталог на сайтовете във Варна

СПРАВОЧНИК