ГИТ засили контрола по морските курорти

stat 12:28  |  16 юни 2017 | | / Редактор Димитър Михайлов /  
Курортът ”Златни пясъци” е сред най-големите работодатели през активния сезон по Черноморието Курортът ”Златни пясъци” е сред най-големите работодатели през активния сезон по Черноморието
Сн.: Shutterstock

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство от страна на Главната инспекция по труда /ГИТ/ по черноморските курорти вече е започнала.
Работодателите в туризма вече могат да наемат работници и служители от трети страни за сезона по още по-облекчена процедура, след като в бр. 48 на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, информират от ИА "Главна инспекция по труда" /ГИТ/.

С промените се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за тези лица.

Законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазването на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските, и работата на непълнолетни са акцентите в контролната дейност на ГИТ в сезонните обекти.

През най-активните месеци - юли и август, контролната дейност на ГИТ в тях ще бъде подпомогната от екипи от други области поради големия ръст на сезонната заетост. По данни на Националния статистически институт за 2016 г. заетостта в трите области с курорти - Бургас, Варна и Добрич, през юли спрямо март се е увеличила с над 55 000 души. Ръстът в област Бургас е с около 29 000 души, а в област Варна - около 21 000, посочват от ГИТ. Данните от контролната дейност през изминалите години показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло - липса на поименни графици, неосигурени задължителни почивки и др., са сред основните в сезонните обекти.

Другите чести нарушения са свързани със заплащането на труда, като обикновено става въпрос за неизплащане с увеличение на положения в празнични дни труд, както и на нощния и извънредния труд. Честа практика е работниците и служителите да подават сигнали в Инспекцията по труда след прекратяване на трудовите правоотношения за неизплатени възнаграждения. При проверките обаче се установява, че работодателят е изплатил договорената в трудовия договор сума, но не и тази, уговорена устно, за изплащането на която контролните органи на ГИТ не могат да предприемат принудителни административни мерки.

При контролната дейност се установява също тенденция договори да се регистрират в деня на обявяване на кампания. Санкцията за всеки установен случай на работа без трудов договор е минимум 1500 лв.

За да бъдат защитени трудовите и осигурителните права на работещите, те трябва да сигнализират в ГИТ докато още са на работните си места, тъй като контролните органи на инспекцията нямат правомощия да установяват и обявяват наличие на трудови правоотношения със задна дата, отбелязват от ГИТ.

Инспекцията по труда стриктно контролира и законосъобразното наемане, както и условията на труд, на непълнолетните.

През 2016 г. беше отчетен двоен ръст на поисканите разрешения за непълнолетни спрямо 2015 г. - общо 5283 /при 2700 година по-рано/. За първите пет месеца на 2017 г. в ИА "ГИТ" са постъпили 1232 искания за разрешения за работа на непълнолетни, дадени са 993, от които 24 - за лица, ненавършили 16 г. Отказите са 32, от които три - за лица, ненавършили 16 г. За сравнение - за същия период на 2016 г. исканията са били 734.Премиери

Tomb Raider: Първа мисия

Tomb Raider: Първа мисия

По видеоиграта на Crystal Dynamics / Square Enix от 2013 г. Залозите внезапно стават много...

Гринго

Гринго

Американският бизнесмен Харолд, притежаващ дял във фармацевтична компания, има големи проблеми...

Всички премиери »

СПРАВОЧНИК